Amdanom ni
Digwyddiadau
Ymunwch Yr Amgueddfa
SaesnegYmunwch â ni


Tanysgrifiadau blynyddol - yn daladwy ar Fawrth 1af - hanner pris ar ôl Medi 1af

Unigolyn - Aelodaeth Sengl
£30
Cyplau - Aelodaeth ar y cyd
£45
Myfyrwyr dan 21
£3
Aelodaeth Bywyd Unigolyn
£200
Aelodaeth Bywyd Cwpl
£350

Mae trefnu talu tanysgrifiad aelodaeth drwy Orchymyn Banc yn helpu lleihau costau gweinyddu


Cliciwch i lawrlwytho  ffurflen gais aelodaeth.
Cadwch y ffeil i'ch cyfrifiadur a gallwch wedyn ei argraffu.
Os nad oes gennych argraffydd, copïwch, cwblhewch ac anfonwch rhan briodol y ffurflen mewn e-bost.

Neu holwch ac fe gewch ffurflen gais a thaflen gwybodaeth drwy'r post:

Anfonwch eich ymholiad aelodaeth mewn e-bost neu lythyr at:

Yr Ysgrifennydd Aelodaeth,
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Cymru Caerdydd,
Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP


Drwy e-bost:  aelodaeth@cyfeillionamgueddfacymru.org.uk


Pe hoffech gyfrannu ymhellach i'n hachos, beth am ymuno â'n Bwrdd Ymddiriedolwyr?
Cliciwch i lawrlwytho  ffurflen gais.
 Neu holwch ac fe gewch ffurflen gais a thaflen gwybodaeth drwy'r post:
Cadwch y ffeil i'ch cyfrifiadur a gallwch wedyn ei argraffu


Anfonwch eich ymholiad aelodaeth mewn e-bost neu lythyr at:

Cadeiryddydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr,
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Cymru Caerdydd,
Parc Cathays, Caerdydd  CF10 3NP


Drwy e-bost:  gwen.williams@friendsmuseumwales.org.uk


Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni
Digwyddiadau
Ymunwch Yr Amgueddfa
Saesneg