Amdanom ni
Digwyddiadau
Ymunwch Yr Amgueddfa
SaesnegYmunwch â ni


Tanysgrifiadau blynyddol - yn daladwy ar Fawrth 1af - hanner pris ar ôl Medi 1af

Unigolyn - Aelodaeth Sengl
£20
Cyplau - Aelodaeth ar y cyd
£30
Myfyrwyr dan 21
£3
Aelodaeth Bywyd Unigolyn
£200
Aelodaeth Bywyd Cwpl
£350

Mae trefnu talu tanysgrifiad aelodaeth drwy Orchymyn Banc yn helpu leihau costau gweinyddu


Cliciwch i lawrlwytho  ffurflen gais aelodaeth.
Cadwch y ffeil i'ch cyfrifiadur a gallwch wedyn ei argraffu

Neu holwch ac fe gewch ffurflen gais a thaflen gwybodaeth drwy'r post:

Anfonch eich ymholiad aelodaeth mewn e-bost neu lythyr at:

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Ysgrifennydd aelodaeth

NAmgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NP

Drwy e-bost:  aelodaeth@cyfeillionamgueddfacymru.org.uk

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Rhif cofrestru fel elusen: 701990

Amdanom ni
Digwyddiadau
Ymunwch Yr Amgueddfa
Saesneg