Amdanom ni
Digwyddiadau
Ymunwch
Yr Amgueddfa
SaesnegMae aelodau Cyfeillion Amgueddfa Cymru, a sefydliwyd yn 1955, yn cefnogi a chyhoeddi Amgueddfa Genedlaethol Cymru, gan godi symiau sylweddol tuag at brojectau dros ei saith safle.
Mae digwyddiadau'r Cyfeillion yn dod ag aelodau at ei gilydd i rannu eu brwdfrydedd am yr amgueddfa ac i godi arian i'w gefnogi.


Friends at Big Pit


Dyma sut mae Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn
codi arian:
  • tanysgrifiadau blynyddol aelodau
  • trefnu ymweliadau o wahanol hydoedd i lefydd o ddiddordeb yn y DU a thramor
  • trefnu cinio gyda gwestai arbennig bob yn ail flwyddyn a chinio Nadolig
  • anrhegion a chymunroddion.

Cyfeillion yn ymweld â'r Pwll Mawr, Blaenafon, un o saith safleoedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Medi 2014


Dyma rai enghreifftiau o sut y mae'r arian a godwyd gan Gyfeillion yr Amgueddfa wedi cynnal gwahannol safleodd Amgueddfa Genedlaethol Cymru:
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Mae'r ffrindaiu wedi noddi perfformiadau misol ar organ Watkin Williams-Wynne
Amgueddfa Lechi Cymru
Rhoddodd Cyfeillion yr Amgueddfa grant i alluogi adnewyddu'r cloddiwr Smith Rodley
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Rhoddodd y Cyfeillion grant i helpu i ddatblygu Canolfan Addysg Pegasus


Mae ymaelodi â Chyfeillion yr Amgueddfa yn rhoi:
  • cyfle i fod yn rhan  o weithgareddau’r Cyfeillion, gan gynnwys tâl gostyngol ar gyfer darlithiau cyhoeddus
  • dau gyhoeddiad o gylchgrawn arobryn y Cyfeillion bob blwyddyn
  • gwybodaeth am ddigwyddiadau tair gwaith y flwyddyn. ac ar y wefan
  • gostyngiad o 10% yn holl siopau, bwytau a chaffïau'r amgueddfa
  • cyfle i gymdeithasu gyda phobl sy’n rhannu’r un diddordebau â chi.

Chwilio am anrheg? Beth am archebu aelodaeth ar gyfer ffrind neu berthynas?
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa


Rhif cofrestru'r elusen: 701990

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Amdanom ni
Digwyddiadau
Ymunwch
Yr Amgueddfa
Saesneg