Ymunwch Digwyddiadau
Rhoddion Cylchgrawn / Blog
SaesnegCliciwch i weld y digwyddiadau y gallwch fynychu

  Gallwch ddarllen ôl-rifynnau'n cylchgrawn - yn awr hyd at Hydref 2022
Gallwch hefyd archwilio'r erthyglau drwy'r mynegai pynciauMae aelodau Cyfeillion Amgueddfa Cymru, a sefydlwyd yn 1955, yn cefnogi a chyhoeddi Amgueddfa Genedlaethol Cymru, gan godi symiau sylweddol tuag at brojectau dros ei saith safle.

Friends at Big Pit

Mae digwyddiadau'r Cyfeillion yn dod ag aelodau at ei gilydd i rannu eu brwdfrydedd am yr amgueddfa ac i godi arian i'w gefnogi.
Dyma sut mae Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn codi arian:Dyma rai enghreifftiau o sut y mae'r arian a godwyd gan Gyfeillion yr Amgueddfa wedi cynnal gwahannol safleodd Amgueddfa Genedlaethol Cymru:
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Noddai'r Cyfeillion perfformiadau ar organ Watkin Williams-Wynne pan fydd wedi'i ail-diwnio.
Amgueddfa Lechi Cymru
Rhoddodd Cyfeillion yr Amgueddfa grant i alluogi adnewyddu'r cloddiwr Smith Rodley
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Rhoddodd y Cyfeillion grant i helpu i ddatblygu Canolfan Addysg Pegasus


Mae ymaelodi â Chyfeillion yr Amgueddfa yn rhoi:

Chwilio am anrheg? Beth am archebu aelodaeth ar gyfer ffrind neu berthynas?
Cliciwch yma os ydych am  ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa


Rhif elusen gofrestredig: 701990

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)

Amdanom ni
Digwyddiadau
Rhoddion Cylchgrawn / Blog
Saesneg