Amdanom ni
Ymweliad
Digwyddiadau Ymunwch
SaesnegDydd Mercher Mawrth 6 2019

Ymweliad Rhydychen

Rhydychen
Delwedd: www.lonelyplanet.com

<>
Ar gyfer ein hymweliad i Rydychen eleni, mae gennym nifer o safleoedd o ddiddordeb i chi, sydd wrth gwrs, yn cynnwys amgueddfeydd ac arddangosfeydd. Fodd bynnag, yn ein gollwng arferol, mae Amgueddfa Ashmolean yn cynnig y posibilrwydd o arddangosfa fawr o waith Jeff Koons ar gyfer y rheiny sydd ag agwedd artistig. Wedi'i curadu gan Koons ei hun ynghyd 'r curadur gwadd, Norman Rosenthal, bydd y sioe yn cynnwys 17 pwysig enghraifft o'i waith. Tocynnau consesiwn: 11.25 ar l mynediad.

Mae casgliad llestri Ashmolean yn cynnwys llawer o baentiadau gan artistiaid Hong Kong a Guangdong (Canton). Y rhai mwyaf blaenllaw yn eu plith yw Lui Shou-Kwan (1919-1975); casglwyd dros 20 ohonynt yn y 1980au. Argymhellwn fwyty ffasiynol ar do'r amgueddfa lle y gellir cwrdd ag aelodau eraill o'n grŵp.

Mae gan Amgueddfa Hanes Gwyddoniaeth yn Broad Street gasgliad blaenllaw o offerynnau gwyddonol o'r Oesoedd Canol hyd at y 19eg ganrif. Adeiladwyd yr amgueddfa ym 1683, ac felly hon yw amgueddfa bwrpasol hynafol y byd sydd wedi goroesi. Gelwir adeilad yr amgueddfa hefyd yn Adeilad Hen Ashmolean i'w wahanu o'r adeilad Amgueddfa Ashmolean newydd a gwblhawyd ym 1894. Mae'r amgueddfa'n agor am 12 canol dydd.

Roedd rhodd wreiddiol Amgueddfa Rivers Pitt yn cynnwys tua 22,000 o eitemau; mae hyn bellach wedi tyfu i 500,000 o eitemau, ac mae llawer ohonynt wedi cael eu rhoi gan deithwyr, ysgolheigion a cenhadwyr! Mae'r arddangosfa gyfredol yn cynnwys Perfformio Hunaniaethau Tibetaidd: Portreadau Ffotograffig gan Nyema Droma. Mae'r arddangosfa arloesol hon yn cynnwys delweddau trawiadol a wnaed gan y ffotograffydd Tibetaidd ifanc. Wedi'i ei hysbrydoli casgliadau hanesyddol ffotograffau Tibet yn Amgueddfa Pitt Rivers, mae hi wedi creu cyfres newydd o bortreadau o Tibetiaid ifanc sy'n dathlu eu creadigrwydd ac yn herio stereoteipiau.

Mae Taith Uchafbwyntiau'r Amgueddfa ar ddyddiau Mawrth a Mercher am 14.30 a 15.15 yn daith dan arweiniad Gwirfoddolwyr o'r Amgueddfa. Mae teithiau'n para tua 20 munud ac nid oes angen archebu: ewch at y Pwynt Gwybodaeth 5 munud cyn dechrau'r daith. Mae mynediad i Amgueddfa Pit Rivers trwy'r Oxford University Museum of Natural Historyn, sy'n gartref i gasgliadau gwyddonol y Brifysgol o sbesimenau sŵolegol, entolegol, paleontolegol a mwynau sy'n cronni yn ystod y tair canrif diwethaf.


Bydd galwad coffi ar y ffordd yn Nhafarn y Compass yn Tormorton.

Dyma raglen y dydd;
  9.00 yb.   Gadael blaen Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym Mharc Cathays.
  9.15 yb.   Gadael Wild Gardens Road, CF23 5QW, ar ochr ogleddol Llyn Parc y Rhath. 
10.15 yb.   Coffi a bisgedi yn The Compass Inn, Tormarton.
12.00
canol dydd   Cyrraedd y man disgyn/codi wrth ochr Amgueddfa yr Ashmolean.
  5.00 yh.   Gadael am Gaerdydd o'r man disgyn/codi.

Cyfanswm y tl am y diwrnod yw 26.00 sy'n cynnwys coffi a bisgedi, y goets ac arian rhodd y gyrrwr.


I ymuno ni anfonwch eich siec yn daladwy i 'Cyfeillion Amgueddfa Genedlaethol Cymru' a ffurflen wedi'i chwblhau os gwelwch yn dda at;
Dorn Swaffield, Lower House Barns, Michaelston-le-Pit, Dinas Powys, Bro Morgannwg. CF64 4HE.
Ffn: 029 2051 3956. E-byst at dorn.swaffield@gmail.com.

Cofiwch amgu amlen barod stamp dim ond os nad oes gennych gyfeiriad E-bost.

At: Gyfeillion Amgueddfa Cymru
Ymweliad Rhydychen - Dydd Mercher Mawrth 6 2019.

Enw ……………………………………………………………………….………………….......

Cyfeiriad …………………………………………………………………….…………………...

………………… Cod post …………Ffn  …….…………...E-bost …………………………

Cadwch  ..…. lle ar gyfer y digwyddiad uchod i ni os gwelwch yn dda.

Amgaeaf siec am ………..  ( 26.00 y person.) ac amlen barod stamp.

Dewiswch:      Ymunaf / Ymunwn 'r coets:    ar grisiau'r  Amgueddfa / yn Wild Gardens Road, Parc y Rhath.

Rhif Gofrestrig Elusen: 701990
 Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAfM)
 
Cliciwch yma os ydych am  ymuno Chyfeillion yr Amgueddfa
 
 Rhif cofrestru fel elusen 701990


Amdanom ni  Gorffennol Digwyddiadau Ymunwch
Saesneg